Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

O τελευταίος ψηφοφόρος 3 - The last voter 3

Το καημένο το μπλογκάκι, το έχω παραμελήσει τόσο, που ξέχασα να αναρτήσω το τρίτο μέρος τής τριλογίας! Αν κάποιος ξέφυγε χωρίς να τη δει, τώρα θα τη δει σίγουρα!

Poor little blog, I've forgotten to take care of it in such an extent that I forgot to post the third part of the trilogy! If someone got away without watching it, now they will for sure! With english subtitles!